Op de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant

van 1 maart 2007 werd de scheidende voorzitter Hans van Dijk

benoemd tot erelid van afdeling Oost-Brabant.

Het opspelden van de gouden speld door de nieuwe voorzitter Jan Wijnen.

Op de Manifestatie op 27 oktober is aan H.Houben de zilverenspeld

van de N.P.O. uitgereikt.